icon-location.png
Lokacija Hotel Antunović Zagreb
icon-clock.png
Vrijeme 29.03.2017.
09 - 17h
icon-presentation.png
DEMO SOBA Atraktivni demo štandovi
icon-tool
RADIONICE Poslovno-tehnološke radionice
icon-people.png
SUDIONICI Više od 400 sudionika
konferencije

12. Dan otvorenih integracija: digitalno, inovativno, revolucionarno

…i sve se to približava, zato se prijavite! Očekujemo Vas 29. ožujka - integrirajte se, jer bit će tu cijela ICT industrija, kolege, partneri i klijenti, a naša su tema – INOVACIJE.

Demo soba

S/4HANA - podrška digitalnoj transformaciji

Inovativno i pojednostavljeno SAP rješenje

Posebnost SAP-ovog rješenja S/4HANA je potpuno novo korisničko iskustvo. Korisnik može koristiti SAP FIORI aplikacije koje su vizualno i procesno razumljive korisniku i koje koriste HTML5 tehnologiju, što znači da se mogu prikazivati na svim uređajima (laptop, tablet, mobitel) s jednakim funkcionalnostima.

 

Rješenje odlikuju inovacije i pojednostavljenje modela podataka. Arhitektura sustava je promijenjena i unaprijeđena. Također, uvedene su nove mogućnosti koje mogu uvelike pomoći kod raznih analiza, predikcija i simulacija, a sve u svrhu podrške odlučivanju po svim razinama menadžmenta.

 

Što se tiče implementacije S/4HANA rješenja, pokrivene su sve varijante, kako za nove tako i za postojeće SAP korisnike. Rješenje nudi razne predefinirane migracijske i konverzijske alate i metode kako bi prelazak na novo rješenje bio što brži i bezbolniji. S/4HANA može raditi na vlastitom hardveru, na SAP HANA cloudu ili u hibrid rješenjima (vlastiti hardver + cloud).

 

Rješenje S/4HANA predstavljamo u demo sobi i omogućavamo vam da iz prve ruke pogledate kako funkcionira.

Integracija SAP i KING GEO DATA Management sustava

Upravljanje prostornom komponentom linearne imovine

Lokacija je polazišna točka za velik broj upravljačkih procesa, od planiranja i održavanja, do hitnih intervencija na nepredviđene situacije, poput poplava, nesreća i slično. Prva pitanja koje se postavljaju prilikom planiranja intervencija su: “Gdje je potrebno intervenirati?” i “Što sve tamo imamo od imovine?”.

 

SAP sustav pruža velik broj informacija o imovini i podršku obavljanju poslovnih procesa, a prostorna dimenzija KING GEO DATA Management paketa omogućava kartografski pregled stanja imovine, lakšu identifikaciju imovine na određenom području, brže i jednostavnije kreiranje i praćenje radnih naloga i nadzor kompletne imovine “na prvi pogled”. Na karti se brzo i lako uočavaju uzorci i kritične točke, koje kroz tablične evidencije podataka nisu tako lako prepoznatljive.

 

KING GEO DATA Management sastoji se od GIS alata za ažuriranje, pregled i distribuciju prostornih podataka, utemeljenih na suvremenim tehnologijama (OL3, AngularJS, D3 i sl.). Prilagođen je uporabi na mobilnim uređajima. Omogućava brzu i jednostavnu razmjenu prostornih informacija te integraciju s različitim sustavima korištenjem standardnih sučelja.


U demo sobi saznajte više o integraciji SAP LAM i KING GEO DATA Management sustava, linearnom referenciranju, dinamičkoj segmentaciji, primjerima implementacije te općenito o KING GEO DATA Management paketu.

HRplus rješenje - nove funkcionalnosti sukladno HRM trendovima

Napredni procesi u upravljanju ljudskim potencijalima kroz HRportal workflow

HRplus rješenje nadograđeno je s novim funkcionalnostima. Sustav omogućava podršku naprednim procesima u upravljanju ljudskim potencijalima, kroz odnose zaposlenik/menadžer. Zahvaljujući nadogradnjama rješenje omogućava kompletno organizacijsko i kadrovsko upravljanje na još lakši način nego do sada.

 

Rješenjem su obuhvaćeni procesi upravljanja vremenom, selekcije i zapošljavanja (s integracijom na vanjske sustave za prijavu), upravljanja karijerom i učinkom zaposlenika te edukacijama i kompetencijama. Omogućeno je planiranje svih troškova vezanih uz zaposlenike, obračun svih vrsta primanja i provođenje procedura vezanih uz službena putovanja.

 

Sustav omogućava pravovremeno izvještavanje u realnom vremenu, izradu analiza i ad hoc izvještavanje.

Sastavni dio HRplus rješenja je Selfservice web portal za zaposlenike i voditelje, prilagođen za korištenje i na mobilnim uređajima i tabletima.

 

U demo sobi kao Live demo predstavit ćemo napredni workflow kroz HRportal selfservice za HR procese. Moći ćete vidjeti kako funkcionira upravljanje radnom učinkovitošću i sustavom napredovanja unutar organizacije, kako se upravlja zapošljavanjem i ugovorima te kako se provodi evidencija rada stalno zaposlenih i vanjskih suradnika.

Zaštita od unutarnjih i vanjskih prijetnji

Inteligentna zaštita informacijskih sustava i vitalnih podataka

Uspješno poslovanje temeljeno je na poslovnim procesima koji se odvijaju sigurno i pouzdano. Svakodnevno se pristupa i upravlja vitalnim podacima o kojima ovise zadovoljstvo korisnika, poslovni rezultati, ugled tvrtke, sukladnost sa zakonskim i industrijskim regulativama. Kako učinkovito pratiti i zaštititi vitalne podatke od neovlaštenog ili zlonamjernog pristupa i odljeva iz organizacije, a istovremeno se zaštiti od sve sofisticiranijih napada i zloćudnog koda?

 

U demo sobi uživo ćemo pokazati rješenja za DLP – Data Loss Prevention, klasifikaciju i enkripciju podataka koje vam omogućuju kontrolu i zaštitu vitalnih podataka, zajedno s integriranom i inteligentnom zaštitom informacijskog sustava koja omogućuje pravovremenu zaštitu, detekciju, ograničavanje i suzbijanje prijetnji.

Nadzorni operativni centar - NOC

Kontinuiran nadzor informacijsko-komunikacijskog sustava

Ostati konkurentan, povećati iskoristivost i kontrolirati promjene na IT infrastrukturi, i uz sve to upravljati performansama, dostupnošću i njihovom sigurnošću, glavna je zadaća Nadzornog operativnog centra.

 

Nadzorni operativni centar transformira IT u servisnu organizaciju koja kvalitetno upravlja vlastitim servisima.

 

Upravljanje vlastitim servisima znači brigu o stabilnom i neometanom funkcioniranju poslovnih usluga organizacije, što omogućava konkurentnost, povećanje profitabilnosti koja mora podržati stalne organizacijske promjene i prilagodbu očekivanjima tržišta. Tehnologija pak mora podržati stabilnost servisa i poslovnih procesa, što je preduvjet za isporuku postojećih i razvoj novih proizvoda i usluga.

 

Nadzorni operativni centar omogućava jasnu sliku o kapacitetu IT-a i sposobnosti osoblja u odnosu na poslovna očekivanja.

Sustav za prodaju i rezervaciju karata

Softversko rješenje koje korisnicima usluga HŽ Putničkog prijevoza nudi nove kanale kupnje karata

Predstavljamo implementirano softversko rješenje na vizualno zanimljiv i interaktivan način. Prodaja i rezervacija karata moguća je putem pet kanala:  POS blagajne, mobilni terminali, TVM kartomati te prodaja i rezervacija putem web portala i pametnih telefona.

 

Sustav prodaje i rezervacije karata povezan je sa sustavima: CRM (rješenje za upravljanje kupcima), SAP ERP sustavom, BI rješenjem za analitiku te integriran s EPA sustavom za međunarodnu prodaju.

 

HŽ Putnički prijevoz je tvrtka koja obavlja javni prijevoz putnika u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prometu. Broj prodanih karata na godišnjoj razini iznosi oko 5,9 milijuna u unutarnjem prijevozu i oko 100.000 u međunarodnom prijevozu.

 

U demo sobi pogledajte kako izgleda i funkcionira prodaja karata kroz četiri prodajna kanala: POS blagajnu, mobilni terminal, pametni telefon i web portal. Osim procesa prodaje, pokazat ćemo i kako se validiraju karte i predstaviti druge značajke sustava.

SAP Digital Boardroom

Pruža Upravi potpuni uvid u poslovanje u realnom vremenu - jedan izvor istine za cijelu tvrtku

SAP Digital Boardroom temelji se na SAP BusinessObjects Cloud. Ovaj portal za upravu napredne generacije koristi podatke o cjelokupnom poslovanju iz SAP aplikacija i drugih aplikacija kako bi se tvrtki osigurao jedinstven izvor istine.

 

Menadžerima u digitalnoj ekonomiji dostavlja poslovne informacije u realnom vremenu, ad hoc izvještaje i analize mogućih scenarija za donošenje dnevnih operativnih odluka i pokretanje strateških promjena za budućnost. Trenutno većina rukovoditelja ima problema sa heterogenim rješenjima za izvještavanje i sjednicama na kojima dominira statičan sadržaj. Rješenje SAP Digital Boardroom pretvara sjednice uprave iz jednosmjernih prezentacija temeljenih na statičkom mediju u interaktivne rasprave temeljene na činjenicama u realnom vremenu.

 

Značajke rješenja Digital Boardroom:

 • Menadžerima daje kompletan pregled stanja tvrtke i ključne podatke za sve odjele u realnom vremenu – poticanje povjerenja među rukovoditeljima
 • Unapređuje proces donošenja odluka na način da se pristupa točnim podacima, pruža odgovore na ad hoc upite i analizira alternative i implikacije
 • Pojednostavljuje rad na sjednicama uprave na način da se skraćuje vrijeme pripreme i pruža fokus na ključne teme - kao i korištenje kolaboracijskih alata za aktiviranje stručnog znanja

 

SAP izvan ureda

SAP rješenja za mobilno poslovanje

Poslovna mobilnost rastući je trend u suvremenom poslovanju. Sve više zaposlenika radi izvan ureda i sve je više poslova koje je potrebno obaviti izvan prostora tvrtke. Stoga tehnološka rješenja koja podržavaju današnje poslovanje moraju biti u mogućnosti pratiti mobilnost zaposlenika i omogućiti im obavljanje poslovnih zadataka, te nesmetan i siguran pristup poslovnim podacima i aplikacijama s bilo koje lokacije.

 

U demo sobi predstavit ćemo SAP rješenja za mobilno poslovanje s naglaskom na upravljanje imovinom (Asset Management). Moći ćete vidjeti i isprobati rješenja SAP Work Manager, SAP Inventory Manager i SAP Rounds Manager na različitim mobilnim platformama i formatima uređaja.

 

Radi se o rješenjima koja su u potpunosti integrirana sa SAP ERP sustavom, podržavaju rad u offline modu, te su integrirana i s drugim sustavima kao što su DMS i GIS, a implementirana su kroz SAP Mobile platform kao vodeću platformu za razvoj i isporuku mobilnih enterprise rješenja.

Videoanalitički sustavi nadzora prometa

Videoanalitika kao okosnica sigurnosnog i prometnog sustava

Videoanalitički sustavi nadzora prometa predstavljaju vrlo važnu okosnicu sigurnosnog i prometnog nadzora, kroz prepoznavanje registarskih oznaka vozila, brojanje vozila, mjerenje brzine te pohranu videozapisa u visokoj rezoluciji.

 

Prikupljene analitičke informacije se procesiraju u realnom vremenu te se detektirani incidentni događaji (ukradeno vozilo, neregistrirano vozilo...) propagiraju prometnoj policiji na terenu putem mobilne aplikacije. Praćenjem gustoće i brzine protoka vozila putem videoanalitičkih kamera, možemo proaktivno detektirati točke zagušenja i informirati građane putem web aplikacije s grafičkim prikazima prometnih aktivnosti (gustoće prometnog toka) te slikovnim i video informacijama trenutnog stanja u prometu.

Tehnološki noviteti sustava tehničke zaštite

Nova generacija sustava tehničke zaštite i centralne integracijske aplikacije

Uz nove tehnologije elemenata sustava tehničke zaštite, prikazat ćemo najnoviju generaciju centralnog integracijskog sustava Genetec Security Center s modulom Genetec Clearance, koji pomaže korisnicima poboljšati protok upravljanja incidentnim događajima, s naprednim funkcijama prikupljanja, pretraživanja i alata za suradnju koji omogućavaju mjerodavni uvid u incidentni događaj, čime se ubrzava tijek istrage.

Arcserve UDP – zaštita podataka od radnih stanica do data centra

Objedinjeno Backup, Disaster Recovery i Business Continuity rješenje

Posebnost rješenja Arcserve UDP je potpuna zaštita korisničkih podataka od radne stanice do data centra.

 

Rješenje odlikuje globalna deduplikacija i jednaka podrška za fizičke i virtualne izvore podataka. Kontinuirana replikacija najkritičnijih podataka omogućava kontinuitet poslovnih aplikacija.

 

Što se tiče implementacije rješenja, pokrivene su sve varijante, od instalacije na fizičkom serveru, virtualnoj platformi ili pak u vidu Appliance-a. Rješenje omogućava integraciju s već poznatim Arcserve Backup rješenjem.

 

Rješenje Arcserve UDP predstavljamo u demo sobi u vidu Appliance-a i omogućavamo vam da iz prve ruke pogledate kako funkcionira.

CA Technologies: Securing Digital Transformation

Proven identity and access management solutions that protect and propel your business

To succeed in today’s digital world, you need to open your business up so users, employees and partners can access the data they need.

But the more open you are, the more vulnerable you become to debilitating data breaches. Not with CA. Check our security solutions from CA identity and access management solutions, payment security to single sign on, we have it all covered – simply and securely.

Cisco: Meraki Cloud Networking

Upoznajte čaroliju Meraki mrežnog rješenja

Upoznajte čaroliju Meraki mrežnog rješenja koja kombinira jednostavnost korištenja s naprednim funkcionalnostima.

 

Naučite kroz praktičnu demonstraciju kako u par minuta konfigurirati mrežu bilo da se ona sastoji od samo jednog AP-a ili kompleksne implementacije koja uključuje dodatno i preklopnike, UTM uređaje ili MDM sustav.

 

Saznajte koje su praktične primjene Meraki okruženja te kako iz tog istog sustava za upravljanje upravljati i IP telefonima ili sustavom video nadzora.

Solution Made By IGEL Technology

Management done easy by the IGEL UMS

- Management done easy by the IGEL UMS

- How to convert PCs and Notebooks to Thin Clients and manage them with the UMS

HPE Synergy

“Blade” poslije bladea…

Hewlett Packard Enterprise kao dugogodišnji lider na tržištu poslužitelja, predstavlja sljedeći važan korak u razvoju tzv. Compute platforme. S naglaskom na Compute resurse, a ne na poslužitelje kao zasebne elemente infrastrukture, HPE Synergy predstavlja infrastrukturnu platformu za sljedeće desetljeće – “blade” poslije blade-ova…

 

Moderan IT sve više koristi aplikacije i servise nove generacije (cloud, software-defined) da bi zadovoljio zahtjeve biznisa za brzom isporukom i skalabilnošću servisa. U isto vrijeme, IT odjel mora nastaviti podržavati tradicionalne aplikacije i servise (database, virtualizacija,...).

 

Saznajte kako HPE Synergy omogućava konsolidaciju tradicionalne IT infrastrukturne platforme i platforme za aplikacije i servise nove generacije, a sve povezuje kroz softverski definiranu inteligenciju infrastrukturnih elemenata.

VMware – “Digital transformation is all about creating new possibilities for your business.”

Predstavljanje nekih od baznih produkata iz Software Defined Data Center portfolia

VMware, višegodišnji tržišni lider u domeni cloud i virtualizacijskih tehnologija predstavit će vam neke od baznih produkata iz Software Defined Data Center portfolia.

 

VMware vSAN

VMware vSAN je vodeće rješenje na području Softverski Definiranog Storagea. Pogledajte koncept VMware vSAN-a, arhitekturu rješenja te predložene scenarije korištenja koji su rezultirali preuzimanjem vodeće pozicije u SDS segmentu. Također, otkrijte zašto će prema IDC-u već u 2020. godini 50% ukupnog storage tržišta biti upravo u segmentu Softverski Definiranog Storage-a.

 

VMware NSX

VMware NSX donosi revoluciju u sigurnosti modernih data centra, brzini implementacije sistemskih i mrežnih resursa, integraciji s mnogim 3rd party vendorima iz segmenta mreže i sigurnosti te značajnoj optimizaciji fizičkih mrežnih resursa (routers, switches, firewalls) u data centru. Jednoj revoluciji korisnici su već svjedočili, onu u virtualizaciji poslužitelja.

 

VMware vRealize Suite

Prema IDC-u, gotovo svaki treći Cloud (privatni ili public) upravljan je, nadziran i automatiziran s VMware vRealize Suite-om koji se sastoji od više komponenti (dostupne kao Suite ili zasebno). Najveća značajka vRA Suitea je mogućnost nadzora, upravljanja i automatizacije ne samo virtualnom, već i fizičkom okolinom, bazama podataka te aplikacijama. Upoznajte se s vRealize produktom, odnosno mogućnostima koje pruža u potencijalu transformacije vašeg data centra u Softverski Definirani Data Centar sa svim obilježjima kakva imaju najveći Public Cloud provideri.

Softversko rješenje za Službu 112

112 - jedinstven europski broj za hitne službe

Broj 112 jedinstven je europski broj za hitne službe koji u RH usmjerava građane na operatere Službe za sustav 112.

 

Funkcioniranje Službe 112 kroz cjelokupni proces, od zaprimanja poziva i njegove obrade, do alarmiranja odgovarajuće hitne službe, ne trpi pogreške niti sporost. Stoga je izuzetno važno da sustav koji koriste operatori službe 112 bude pouzdan, brz, jednostavan za korištenje te omogućava korištenje svih mogućih funkcionalnosti neophodnih za besprijekorno obavljanje posla.

 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, u čijoj se nadležnosti Služba 112 nalazi, implementirala je CTI (Computer Telephony Integration) sustav SFERA – operativno-kontaktni centar za podršku operaterima sustava 112 razvijeno u KING ICT-u.

 

Koje sve funkcionalnosti sustav omogućava te na koji način ovaj nacionalno kritični sustav zaista radi pogledajte u demonstraciji ljudi koji ga svakodnevno koriste - djelatnika Službe 112.

 

 

Press

29 ožujak

Održan je 12. Dan otvorenih integracija

27 ožujak

Hewlett Packard Enterprise – Silver partner

27 ožujak

Predstavljamo softversko rješenje za Službu 112

14:30 - 14:55

Cisco: Security – kako od šume vidjeti optimalno rješenje

Vedran Hafner, Cisco

Sigurnosna rješenja davno su prerasla mogućnosti jedne platforme i čine kompleksan splet rješenja od kojih je često teško uočiti koje čemu služi.

 

Cilj je dobiti sustav koji neće samo osigurati  poslovnu organizaciju od vanjskih prijetnji već i kroz analitiku dati uvid u prometne tokove te otkloniti sigurnosne rizike do kojih neminovno dovodi mobilnost radne snage i resursa. 

 

Kroz ovu radionicu pokriti ćemo cijeli niz sigurnosnih rješenja te objasniti njihove funkcije, prednosti i nedostatke. Rasvijetliti ćemo veze između vatrozida, poslužitelja za kontrolu mrežnog pristupa, e-mail zaštite pa i cloud baziranih sustava te dati preporuke koje sustave za koju namjenu koristiti.

CA: Privileged Access Management

Marijan Franović, Practice Manager, Information Security, CA Technologies

Privileged Access Management – ključna tehnologija za sigurnost organizacije u novom, povezanom svijetu

U proteklih nekoliko godina došlo je do eksponencijalnog povećanja napada na javne i privatne organizacije. Napredni napadi izvana i iznutra učinili su organizacije ranjivijima nego ikada poglavito jer su današnje organizacije bitno više otvorene i povezane s drugim organizacijama te je hibridna infrastruktura u porastu. Sve to predstavlja dodatni izazov kako povećati sigurnost, a pritom nastaviti rasti i dublje se integrirati.

 

Ultimativni cilj napadača je infiltrirati se u organizaciju i ostati unutra neprimijećen što je dulje moguće. Najbolji alat za ostvarenje takvog cilja su privilegirani računi. U nekim slučajevima, krađa i iskorištavanje privilegiranih računa za kriminalne radnje bili su kritični za 100%-tni uspjeh napada, bez obzira od kuda je taj napad izvorno došao.

 

Saznajte što se može učiniti kako bi se rizik privilegiranih korisnika smanjio na minimum i kako tehnologija može pomoći u tom cilju.

Solution Made By IGEL Technology

Andriy Pozharuk, IGEL Technology GmbH

Predavanje na engleskom jeziku. 

Croatian Post about its decision to choose IGEL and gained experience.

Introduction of an IGEL Solution - Best End Point Management coming from Germany.

Investing in the Knowledge Economy

Dino Shiatis, European Bank for Reconstruction and Development

Predavanje na engleskom jeziku.

15:00 - 15:25

Intel Security: GDPR - prilika za transformaciju informacijske sigurnosti

Mo Cashman, Enterprise Architecture Director, Intel Security

Predavanje na engleskom jeziku.

Kako se pripremiti za novu Uredbu o zaštiti osobnih podataka problematika je koja će ove godine zaokupljati misli mnogih izvršnih direktora i voditelja informacijske sigurnosti.

 

U uredbi, koja stupa na snagu u svibnju 2018., ne radi se samo o višim kaznama i strožim sigurnosnim zahtjevima. Radi se o mijenjanju organizacijske kulture u odnosu na privatnost, zaštitu osobnih podataka i informacijsku sigurnost općenito.

 

Usklađivanje sa zahtjevima nove uredbe zahtjeva više od obične implementacije rješenja za zaštitu od gubitka podataka. Priprema za zaštitu podataka i uvjete izvještavanja koje postavlja nova uredba, unutar umrežene, brze digitalno orijentirane organizacije uključuje holistički pregled sigurnosne strategije kroz upravu, ljude, procese i tehnologiju.

 

Ovo predavanje bavi se razvojem vaše sigurnosne strategije kako bi resurse i planiranje fokusirali na ključne elemente usklađivanja sa Uredbom.

Check Point: Sigurnost u oblaku

Ivan Hukavec, Check Point i Goran Peteh, Check Point

Check Point otkriva koje su najčešće zablude sa sigurnošću u oblaku.

Dođite i uvjerite se u sigurnost vSec eko-sustava i njegovu integraciju s različitim platformama zajedno s forenzičkim mogućnostima SandBlasta.

Cilj radionice jest pružiti vam najbolju kombinaciju fleksibilnog, sposobnog i sigurnog rješenja s pomoću kojeg ćete biti korak ispred cyber prijetnji.

 

C4C – SAP Hybris Cloud for Customer

Ana Šipušić Pleše, SAP Hybris Presales Consultant

SAP Hybris Cloud for Customer – zaokuplja pažnju Vaših korisnika i razvija odnos između Vaše organizacije i Vaših korisnika. SAP CRM rješenje u cloud-u objedinjuje prodaju, službu za korisnike i komunikaciju putem društvenih mreža i tako stvara snažnu i osobnu povezanost organizacije i korisnika koja pokreće komunikaciju s korisnicima i poboljšava korisničko iskustvo na svim točkama kontakta.

 

SAP CRM rješenje u cloud-u omogućuje:

- Cjelovite i opsežne funkcije za procese prodaje, pružanje korisničke podrške i komunikacije putem društvenih mreža u integriranom CRM rješenju u cloud-u

- Pregled korisnika od 360° kako bi se u bilo kojem trenutku shvatile njihove potrebe

- Korištenje analitike korisnika i predviđanja u realnom vremenu kako bi svaka interakcija maksimalno pridonijela korisničkom iskustvu

- Poslovanje bilo gdje, u bilo koje vrijeme na bilo kojem uređaju, s naglaskom na mobilnu povezanost

- Poslovnu agilnost, kratko vrijeme implementacije i upravljanje troškovima CRM sustava kroz pretplatu

 

Microsoft: Migracija u oblak – najčešće korišteni Azure scenariji

Tomislav Tipurić, Microsoft

Microsoftov javni oblak, Azure, s nama je već dulji niz godina i nameće se kao iznimno povoljna i sigurna opcija za različite infrastrukturne scenarije, a na ovoj kratkoj radionici proći ćemo kroz one ključne za početak.

 

Backup podataka i Disaster Recovery omogućit će korisnicima da na jednostavan način osiguraju kontinuitet svoga poslovanja bez većih izdataka. Proširenje korisnikovog prostora za pohranu Azure resursima uz korištenje StorSimple Virtual Arraya pomoći će da podaci kojima korisnici najčešće pristupaju budu uvijek lokalno, a oni koji služe u svrhu arhive ili se jednostavno koriste sporadično budu pohranjeni u Azureu.

 

Korištenjem Azure virtualnih mašina, koje se naplaćuju po minuti rada, moguće je uvelike uštedjeti jer više nije potrebno ulagati u vlastitu serversku infrastrukturu.

Scenariji poput virtualki za razvoj i testiranje ili pak preseljenje postojećih aplikacija na virtualne mašine (primjerice ERP softvera koji radi isključivo u radno vrijeme i sl.) idealni su kandidati za Azure.

Dotaknut ćemo se i web aplikacija prirodnih kandidata za smještaj u oblaku čime korisnik smanjuje sigurnosne rizike u smislu različitih vrsta napada uključujući i najpoznatiji DDoS.

 • 09:15
  Registracija sudionika
 • 10:00
  Otvaranje konferencije

  Plamenko Barišić, predsjednik Uprave, KING ICT

 • 10:20
  Uvodno predavanje: Akcijski plan Ministarstva Uprave

  Mihovil Škarica, državni tajnik, Ministarstvo uprave

 • 10:40
  Hrvatska kao ulagačka destinacija: Uloga EBRD-a u gospodarskom razvoju RH

  Vedrana Jelušić Kašić, direktorica za Hrvatsku, Sloveniju, Slovačku i Mađarsku, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

 • 11:10
  Case study: Izazovi i uspjesi projekta „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“

  Roko Tolić, direktor Zračne luke Dubrovnik

 • pauza
 • 12:00
  Case study: Projekt Schengen

  Joško Dorić, pomoćnik ministra, Ministarstvo unutarnjih poslova RH

 • 12:40
  Motivacijsko predavanje: Rast i promjena

  Josipa Majić, poduzetnica i suosnivačica, Teddy the Guardian

 • ručak 13:15

Sponzori

Premium

Gold

Medijski pokrovitelji

Lokacija i kontakt

Marker

Hotel Antunović

Zagrebačka avenija 100A

10 000 Zagreb

Hrvatska

Contact

marketing@king-ict.hr

T: +385 (0)1 3033 507

F: +385 (0)1 6690 864